Norge, eller offisielt kongeriket Norge (norsk-bokmål: Kongeriket Norge; norsk-nynorsk: Kongeriket Noreg), er et land på den vestlige skandinaviske halvøy i Nord-Europa. Ved siden av Finland, Sverige og Russland har landet en kyst ved Norskehavet, som er en arm av Atlanterhavet i vest. Dens bredder er omkranset av tusenvis av fjorder.

Hovedstaden i landet, som er styrt av et konstitusjonelt monarki, er Oslo. Spredt over et område på 385 207[4] km² har Norge 729 kilometer grense mot Finland, 1619 kilometer med Sverige, 167 kilometer med Russland, og har en veldig lang kystlinje på 21 925 kilometer.

Norge ønsker ikke å bli med i EU fordi de har en levestandard og økonomisk utvikling over det europeiske gjennomsnittet. Fordi landet er kjent for rikdommen til sine oljereserver[9] og besittelsen av verdens og europeiske fiskerisektoren[10]. En annen grunn til deres negative tilnærming til EU er deres forbehold om at det vil påvirke fiskerinæringen negativt. På den andre siden; Norge er medlem av EFTA (European Free Movement Organization) sammen med Sveits, Island og Liechtenstein og ønsker ikke å forlate denne organisasjonen og flytte til EU.

Den europeiske unions insistering virker ikke. Fordi det ble holdt to folkeavstemninger i landet, som begge ble avvist av EU. I undersøkelsene utført i dag er andelen de som ønsker EU rundt 50 %.[11]

Norge er også et NATO-land. Den har en balanserende rolle mellom Russland og USA på Nordpolen.

Norges viktigste problem er den minkende og aldrende befolkningen.[12] Antallet mennesker som bor i landet er rundt fem millioner og de lider av mangel på arbeidskraft.

På den annen side er det det dyreste landet i Europa.[13]